IN TỜ RƠI

bang gia to roi destop
bang gia to roi

Các loại khổ giấy dùng để in tờ rơi:

– Tờ rơi A3 có kích thước là (29,7 x 42) cm (Gấp đôi A4)
– Tờ rơi A4 có kích thước là (21 x 29,7) cm (Gấp đôi A5)
– Tờ rơi A5 có kích thước là (15 x 21) cm
– Tờ rơi A6 có kích thước là (10 x 15) cm

Gia công thành phẩm:

 

to roi gấp 2

 

Tờ rơi gấp đôi cấn 1 đường

Tờ rơi A4 sau khi in thành phẩm sẽ được
gấp đôi bằng kích thước khổ giấy A5

tờ rơi gấp 3

 

Tờ rơi gâp 3 cấn 2 đường

Tờ rơi A4 sau khi in sẽ được cấn 3 tạo thành
đường gấp giúp thành phẩm trở nên gọn nhẹ