TỜ RƠI MÀU A4 IN 2 MẶT

Loại giấy 500 tờ 1.000 tờ 2.000 tờ 3.000 tờ 5.000 tờ 10.000 tờ
C100 527,000 578,000 833,000 1,241,000 1,904,000 3,502,000
C150 663,000 714,000 1,105,000 1,700,000 2,363,000 4,522,000
C200 1,105,000 1,360,000 2,040,000 2,550,000 4,080,000 7,990,000

TỜ RƠI MÀU A5 2 MẶT

 Loại giấy 1.000 tờ 2.000 tờ 4000 tờ 6.000 tờ 10.000 tờ 20.000 Tờ
C100 561,000 612,000 867,000 1,275,000 1,938,000 3,536,000
C150 697,000 748,000 1,139,000 1,734,000 2,397,000 4,556,000
C200 1,105,000 1,360,000 2,040,000 2,550,000 4,080,000 7,990,000

– Sử dụng công nghệ in offset 4 màu hiện đại
– Thời gian giao hàng từ 2 – 3 ngày kể từ khi chốt đơn hàng.
– Hàng gấp báo giá riêng

Các loại khổ giấy dùng để in tờ rơi:

– Tờ rơi A3 có kích thước là (29,7 x 42) cm (Gấp đôi A4)
– Tờ rơi A4 có kích thước là (21 x 29,7) cm (Gấp đôi A5)
– Tờ rơi A5 có kích thước là (15 x 21) cm
– Tờ rơi A6 có kích thước là (10 x 15) cm

– Gia công thành phẩm:

to roi gấp 2

 

Tờ rơi gấp đôi cấn 1 đường

Tờ rơi A4 sau khi in thành phẩm sẽ được
gấp đôi bằng kích thước khổ giấy A5

tờ rơi gấp 3

 

Tờ rơi gâp 3 cấn 2 đường

Tờ rơi A4 sau khi in sẽ được cấn 3 tạo thành
đường gấp giúp thành phẩm trở nên gọn nhẹ